В інструкціях для котлів BAXI використовуються два види помилок: Е## і ##Е. Де ## — будь-яке двозначне або тризначне число.

Дані коди я зберіг для себе, використовую щоб зрозуміти що не так з котлом. Ремонтом займається відповідний спеціаліст.

01Відсутність запалення
Натисніть кнопку ОК або щонайменше 2 секунди кнопку “R”. У разі повторного спрацювання пристрою зверніться до обслуговуючої організації.
02Спрацював запобіжний термостат перегріву
Натиснути кнопку ОК або щонайменше 2 секунди кнопку “R”. У разі повторного спрацювання пристрою зверніться до обслуговуючої організації.
03Спрацював запобіжний термостат (датчик тяги)/ пресостат – датчик тяги
Звернутися до обслуговуючої організації.
04Помилка через часту відсутність полум’я
Натискати щонайменше 2 секунди кнопку “R”. У разі повторного спрацювання пристрою зверніться до обслуговуючої організації.
06Несправний датчик температури системи ГВП
Звернутися до обслуговуючої організації.
09Помилка підключення газового клапана
Перевірте кабель з’єднання плати та газового клапана, штирьовий з’єднувач газового клапана.
10Несправний датчик вуличної температури
Перевірте датчик.

Немає сигналу від гідравлічного пресостату (для моделі Mainfore 24-24f)
Перевірте, щоб тиск у системі відповідав необхідним значенням. Якщо несправність залишається, зверніться до обслуговуючої організації.
12Немає сигналу від диференціального гідравлічного пресостату
Перевірте, щоб тиск у системі відповідав необхідним значенням. Якщо несправність залишається, зверніться до обслуговуючої організації.
13Пошкоджено контакт диференціального гідравлічного пресостату
Перевірте, щоб тиск у системі відповідав необхідним значенням. Якщо несправність залишається, зверніться до обслуговуючої організації.
15Помилка газового клапана
Перевірте кабель з’єднання плати та газового клапана, за потреби замініть плату.
20Несправний датчик температури (NTC) контуру опалення
Перевірте датчик або зверніться до обслуговуючої організації.
25, 26Відсутність циркуляції води
Звернутися до обслуговуючої організації.
2828 Е. Несправний датчик тяги (NTC)
Е 28. Помилка датчика зворотного контуру NTC
Перевірте датчик або зверніться до обслуговуючої організації.
31Помилка передачі даних між електронною платою і знімною панеллю управління
Натисніть кнопку ОК. У разі повторного спрацювання пристрою зверніться до обслуговуючої організації.
32Наявність накипу в теплообміннику
Звернутися до обслуговуючої організації.
35Помилка полум’я (паразитне полум’я)
Натиснути кнопку ОК або щонайменше 2 секунди кнопку “R”. У разі повторного спрацювання пристрою зверніться до обслуговуючої організації.
40Помилка датчика зворотного контуру NTC
Перевірте датчик.
50Несправний датчик температури (NTC) контуру ГВП
Перевірте датчик або зверніться до обслуговуючої організації.
53Забитий димар
Перевірте димар на наявність засмічень.
55Невідкалібрована електронна плата
Увімкнути функцію автоматичного калібрування.
60Несправний датчик кімнатної температури
Звернутися до обслуговуючої організації.
62Застаріла версія програмного забезпечення електронної плати
Звернутися до обслуговуючої організації.
83-87Помилка зв’язку між платою котла та блоком керування. Можливо, коротке замикання кабелів підключення.
Перевірте проводку, що з’єднує кімнатний модуль (термостат) та плату, або радіозв’язок.
90, 91Засмічені відвідні димоходи під час калібрування газового клапана.
Звернутися до обслуговуючої організації.
92Значення газу спалювання задано поза межами допустимих значень під час калібрування газового клапана
Перевірте, чи немає продуктів згоряння в повітрі, що забирається.
96Зниження напруги в мережі електроживлення
Автоматичний ПЕРЕЗАПУСК. У разі повторного спрацювання пристрою зверніться до обслуговуючої організації.
98, 99Внутрішня помилка плати
Звернутися до обслуговуючої організації.
109Повітря у контурі котла (тимчасове порушення)
Перевірте правильність роботи насоса та циркуляції води в системі.
110Спрацював запобіжний термостат перегріву
Перевірити датчик. Натиснути двічі кнопку ОК, щоб перезапустити котел. У разі повторного спрацювання пристрою зверніться до обслуговуючої організації.
117, 118Надмірно високий тиск у гідравлічному контурі
Перевірте тиск у системі.
119Немає сигналу від гідравлічного пресостату
Перевірте, щоб тиск у системі був від 0,7 до 1,5 бар. Якщо несправність залишається, зверніться до обслуговуючої організації.
125Блокування насоса або наявність повітря в обладнанні
Перевірте правильність роботи насоса та циркуляції води в системі. Натиснути двічі кнопку ОК, щоб перезапустити котел. У разі повторного спрацювання пристрою зверніться до обслуговуючої організації.
127Включення функції “антилегіонелла”
Сигналізація тимчасова і зникає після закінчення цієї функції.
128Згасло полум’я
Перевірте іонізаційний електрод та проводку; перевірте, чи немає продуктів згоряння в повітрі, що забирається; увімкніть функцію автоматичного калібрування перед заміною деталей.
129Значення мінімальної швидкості вентилятора нижче допустимого
Звернутися до обслуговуючої організації.
130130 Е. Спрацював датчик тяги (NTC)
Натиснути двічі кнопку ОК, щоб перезапустити котел. У разі повторного спрацювання пристрою зверніться до обслуговуючої організації.
Е 130. Спрацював димовий зонд перегріву NTC
Перевірте датчик, правильність роботи насоса та циркуляцію води в системі.
131Вимкнено електроживлення котла внаслідок несправностей 125 або 130
132Спрацював термостат системи «тепла підлога»
Звернутися до обслуговуючої організації.
133133 Е. Перервано подачу газу
Натиснути двічі кнопку ОК, щоб перезапустити котел. У разі повторного спрацювання пристрою зверніться до обслуговуючої організації.
Е 133. Немає запалення (6 спроб)
Переконайтеся, що вхідний тиск газу є правильним. Перевірте іонізаційний електрод, електрод розпалювання та проводку. Перевірте, чи немає продуктів згоряння в повітрі, що забирається. Перед заміною деталей увімкніть функцію автоматичного калібрування.
151Помилка всередині електронної плати
Коли на дисплеї з’явиться символ, натисніть кнопку «Скинути» (RESET). В іншому випадку вимкніть котел від електромережі приблизно на 10 секунд. Якщо несправність залишається, зверніться до обслуговуючої організації. Перевірте встановлення електродів запалювання.
153Була випадково натиснута кнопка «Скинути»
Натисніть кнопку «Скинути» ще раз (близько 2 секунд).
154Збій електронної плати котла
Натисніть кнопку «Скинути» (близько 2 секунд) і знову натисніть її, коли з’явиться напис «Е153».
155Перевищено кількість послідовних спроб перезапуску котла (понад 5).
Натисніть кнопку RESET на котлі.
156Напруга в мережі електроживлення дуже низька
Зачекати, коли напруга повернеться до нормальних значень. Перезапуск буде здійснено автоматично.
160Порушення роботи вентилятора
Перевірте правильність роботи вентилятора та проводку. У разі повторної помилки зверніться до обслуговуючої організації.
164Немає сигналу від гідравлічного пресостату
Перевірте, щоб тиск у системі відповідав необхідним значенням. Якщо несправність залишається, зверніться до обслуговуючої організації.
193Наявність повітря у системі
Сигналізація несправності часу. Перезапуск буде здійснено автоматично.
317Неправильна частота електроживлення
Перевірте частоту живлення (Гц).
321Не працює датчик NTC контуру ГВП
Перевірте датчик.
384Паразитне полум’я (внутрішнє порушення)
Перевірте правильність роботи газового клапана.
385Низька напруга живлення
Перевірте значення напруги живлення (~B).
386Не досягнутий поріг швидкості вентилятора
Звернутися до обслуговуючої організації.